Fundusze Unijne

Trzy nowe produkty na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

 

Embegroup Monika Berkowska realizuje zadanie objęte grantem ,,Szkolenie z marketingu internetowego i sprzedaży online, fotografii produktowej i reklamowej oraz zarządzania  kampaniami w social mediach, którego efektem będzie wprowadzenie trzech nowych produktów na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach OŚ 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poddziałanie 1.4.2. Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie nowych produktów sprzedawanych za pomocą technologii teleinformatycznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 17.000,00 złotych. 

 

 

Powrót do strony głównej